0909026262 saree@vnn.vn

 

 

 

 

SAREE tự hào có đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật chất lượng cao, đã trưởng thành từ nhiều công trình do các công ty trong nước và nước ngoài đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam trong nhiều năm qua. Chúng tôi đã làm việc dưới sự giám sát của nhà tư vấn, nhà đầu tư, nhà thầu quốc tế kết hợp công tác đào tạo liên tục giúp SAREE đảm nhận được các dự án mang tính kỹ thuật và mỹ thuật cao nhất .

viVietnamese