0909026262 saree@vnn.vn

SAREE là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam hoạt động chuyên về lạnh công nghiệp . Những sản phẩm và dịch vụ SAREE cung cấp đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng với kỹ thuật hiện đại và nền công nghệ tiên tiến.

  • Freezing equipment: IQF conveyor belt, freezer, wind tunnel...
  • Ice making equipment: Flake ice machine, pellet machine, ice machine
  • Water chiller
  • Cold storage: Insulation panel, warehouse door…
  • Refrigeration system equipment: Compressor, condenser, indoor unit, pressure vessel.
  • Refrigeration accessories

 

en_USEnglish